Waarom dit programma?

  • de laatste 3 tot 6 maanden van iemands leven
  • geleidelijke achteruitgang
  • plaats waar men verblijft
  • veranderende omstandigheden
  • zelf beslissen
  • bijdrage aan uw beslissingsproces